اتصالات ساکت

اتصالات ساکت

توضيح فارسي : صنعت پالایش پارس ارائه دهنده اتصالات ساکت، سه راهی ، زانو 180 درجه ، زانو 90 درجه ، زانو 45 درجه ، بوشن ، نیم بوشن ، تبدیل صاف ، تبدیل کج ، چهار راه ، کپ ، درپوش ، نیپل ، مهره ماسوره ، ولدولت ، ساکولت ، تردولت ، مغزی ، زانو چپقی ، اتصالات جوشی می باشد .

نام سوئیچ نیپل :

اتصالات ساکت

عکس کوچک 1 :

files\8332\Products\50539-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8332\Products\50539-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8332\Products\50539-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5487