ابزار دقیق | تجهیزات تست و آنالیز

توضيح فارسي : صنعت پالایش پارس ارائه دهنده ابزار دقیق ، تجهیزات تست و آنالیز شامل دستگاه های انواع تست رایج نظیر تستهای غیر مخرب بر فلزات یا مواد غیرفلزی می باشد.

این دسته از تجهیزات شامل دستگاه های انواع تست رایج نظیر تستهای غیر مخرب بر فلزات یا مواد غیرفلزی همچنین ضخامت ضخامت سنج آلتراسونیک ، لرزش سنج ، زبری سنج و نیز دستگاهای تست و اندازه گیری پارامترهای و... می باشد .

نام دستگاه تست فشاری :

ابزار دقیق | تجهیزات تست و آنالیز

عکس کوچک 1 :

files\8332\Products\50543-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8332\Products\50543-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8332\Products\50543-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3891