فلنج API

فلنج API

توضيح فارسي : صنعت پالایش پارس ارائه دهنده انواع فلنج ، فلنج API ، فلنج استیل ، فلنج تخت ، فلنج اسليپون ، فلنج ریس فیس ، فلنج فورج ، فلنج گلودار ، فلنج لب جوينت ، فلنج کور ، فلنج عینکی ، فلنج تخت فولادی می باشد.

نام فلنج گلودار :

فلنج API

عکس کوچک 1 :

files\8332\Products\50548-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8332\Products\50548-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8332\Products\50548-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5715