شیر کنترل اتوماتیک صنعتی

شیر کنترل اتوماتیک صنعتی

توضيح فارسي : صنعت پالایش پارس ارائه دهنده شیر کنترل ، شیر کنترل اتوماتیک صنعتی ، شیر خودکار دنده ای ، شیر کاهش فشار ، شیر هیدرولیک ، شیر کنترل اتوماتیک ، شیر برقی ، شیر پروانه ای ، شیر توپی می باشد .

نام کنترل ولو :

شیر کنترل اتوماتیک صنعتی

عکس کوچک 1 :

files\8332\Products\50582-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8332\Products\50582-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8332\Products\50582-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

6456