شیر کاهش فشار اهرمی

شیر کاهش فشار اهرمی

توضيح فارسي : صنعت پالایش پارس ارائه دهنده شیر کاهش فشار ، شیر کاهش فشار اهرمی ، شیر هیدرولیک ، شیر کنترل اتوماتیک ، شیر برقی ، شیر خودکار دنده ای ،شیر پروانه ای می باشد .

قيمت ها:

قیمت   ریال

نام کنترل ولو :

شیر کاهش فشار اهرمی

عکس کوچک 1 :

files\8332\Products\50616-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8332\Products\50616-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8332\Products\50616-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

6753