شیر پروانه ای فولادی بین فلنجی

توضيح فارسي : صنعت پالایش پارس ارائه دهنده شیر پروانه ای ، شیر فولادی ، شیر پروانه ای فولادی ، شیر پروانه ای بین فلنجی ، شیر پروانه ای فولادی بین فلنجی ، شیر توپی می باشد .

نام شیر پروانه ای :

شیر پروانه ای فولادی بین فلنجی

عکس کوچک 1 :

files\8332\Products\76708-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8332\Products\76708-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8332\Products\76708-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

2477